Hero

Stand-alone hybrid

HERO je vícezdrojový hybridní systém vyrobený společností NED, použitelný pro dodávku energie na nejvzdálenějších a těžko dostupných místech.

Systém využívá jako primární zdroj energie baterie, na konstrukci je instalovaný fotovoltaický systém sloužící jako primární zdroj nabití baterie.

Tento typ hybridního systému je speciálně navržen a vyroben pro snížení nákladů na vzdálenou správu elektrogenerátorů, pro zlepšení efektivity
a pro použití v obtížně dosažitelných oblastech.

V případě nízkého stavu nabití baterií elektrogenerátor dobije baterie, což umožňuje konstantní dodávku energie.

POUŽITÍ

1

Speciální řešení

Inovativní řešení přinášející energii všude tam, kde ji potřebujete, zahrnuje v sobě jak konvenční tak inovativní technologické postupy.
Contact us
close slider


Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate, mantenuti riservati e in nessun caso saranno comunicati a terzi.